top of page
Search

Belief Code, vad är det och vad kan man få för effekter?Troskoden® är en sofistikerad, omfattande energihealingmetod som bygger på principerna för Emotion Code och Body Code®™! Belief Code gör det möjligt för utövare av energihealing att utnyttja det undermedvetna sinnet för att identifiera och släppa oönskade övertygelser, vända eller ersätta negativa tankesystem och skapa utrymme för nya stärkande övertygelser!

Belief Code använder mindmapping-teknik för att göra det möjligt för det undermedvetna att leda utövare till den tro som behöver åtgärdas. Troskoden består av sju huvudkategorier som listas nedan, med underkategorier under var och en, och kaskadlistor över både negativa och positiva övertygelser. Detta resulterar i en otroligt effektiv process för att hitta och släppa oönskade övertygelser.

  1. Gudomlig

  2. Kommunikation

  3. Insikt

  4. Kraft

  5. Kärlek

  6. Passion

  7. Överlevnad

Troskoden är utformad för att ta bort negativa trossystem i det undermedvetna sinnet med denna banbrytande nya form av energihealing. En tro är en subjektiv uppfattning som det undermedvetna har om att något är sant eller falskt, rätt eller fel, och är det filter genom vilket livet ses och upplevs. Trossystem kan bestå av negativa program, begränsande övertygelser, felaktiga grundläggande övertygelser, sändningsmeddelanden, bilder, instängda känslor med mera. Genom att använda muskeltester kan du ställa ja- eller nej-frågor till det undermedvetna för att avgöra vad som kan hindra dig från att anpassa dig till ditt högsta jag eller uppnå dina mål.


Med den här metoden fokuserar man på de felaktiga övertygelserna som styr oss i vardagen. Dessa övertygelser bildar ett system och kan gälla dig själv, andra eller omvärlden. Gemensamt är att de är felaktiga och kan därför orsaka begränsningar och problem för dig i form av olika obalanser, symtom och upplevelser. När vi gör behandlingen så tittar vi på fyra olika nivåer av övertygelser och frigör dem. Vi tittar även på obalanser och känslor som kan påverka övertygelserna och frigör även dem.


Nedan kan du läsa lite om de olika nivåerna.


Negativa program

Negativa program är resultatet av hela systemet, som producerar negativa automatiska tankar. De är den lättaste delen av det felaktiga trossystemet att uppfatta och kan kännas igen som negativt självprat och negativt prat i sinnet.Begränsande övertygelser/tro

När du frågar varför trossystemet existerar, kommer du att finna den begränsande tron i centrum. Denna tro är sannolikt något du tror om dig själv eller världen. Du kanske inte har någon aning om att tanken dröjde sig kvar i ditt undermedvetna.Felaktig Grundtro

När en negativ övertygelse förstärks och stöds av andra känslor börjar den övertygelsen växa och till och med bli ytterligare övertygelser. Den sprider sig och förvärras på sig själv och blir ett trassligt nät av rötter som blir vårt trossystem.Felaktig kärnidentitet

En felaktig kärnidentitet är trons ursprungshistoria. Dessa övertygelser börjar ofta när vi är barn och absorberar idéerna runt omkring oss utan att ifrågasätta. Dessa blir så nära förknippade med vår identitet att de kan vara oigenkännliga för oss.


När du frigjort ett negativt trossystem inom ett område så gör du det möjligt att växa och utvecklas precis på det sätt du önskar.

De flesta upplever ett direkt lugn i kroppen när de släpper ett system, detta visar att någonting har lämnad dig.

Det är viktigt att veta att detta kan vara en ganska tuff metod då saker som du stängt in och trängt undan kommer upp till ytan vilket kan vara både jobbigt och svårt att ta in.


Vill du veta mer är du välkommen att kontakta mig.

37 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page