top of page
Search

Men hur fungerar det och vad kan jag förvänta mig?Först ska jag försöka förklara vad energikroppen och energihealing är. Allt är energi i någon form, allt i från våra kroppar till det vi ser och inte kan se runt oss.

Energi är rörelse och våra kroppar drivs av energi, både i fysisk form och spirituell. Energikroppen är det elekromagnetiska fält som omger den fysiska kroppen. Du kan själv känna det om du långsamt för ihop dina händer mot varandra, du kommer då att känna ett svagt motstånd, lite som att försöka föra ihop två magneter mot varandra. Man har i forskning kunnat mäta att hjärtats elektromagnetiska fält når ut 2,5 - 4 meter från kroppen. Allt som påverkar energifältet påverkar dig även fysiskt. Det som stärker energikroppen är allt som är positivt för dig som, kärlek, glädje, bra mat, fysisk aktivitet, fina relationer, beröring, kreativitet m.m

Det som istället kan försvaga din energikropp och göra dig mer mottaglig för obalanser är bl.a våra negativa känslor och upplevelser. Våra obearbetade trauman, instängda känslor och känslomässiga blockeringar, programmeringar och till och med våra egna och andras negativa tankar om oss kan på sikt skapa obalanser även i den fysiska kroppen. Detta visar sig i att kroppen uppvisar olika tecken på att den inte mår bra, det vi kallar för symtom.

Inom Emotion Code och Body Code så jobbar vi med att identifiera alla de underliggande orsakerna till symtomen (Instängda känslor, blockeringar, programmeringar, obalanser, feljusteringar, patogener, toxiner m.m) och frigör eller justerar/balanserar dem. Alla dessa "orsaker" är bara olika former av energi. Vi arbetar med hela kroppen, både den fysiska och den energimässiga. Inom Body Code ingår förutom hela den fysiska kroppen med alla dess organ, körtlar, muskler och skelett även andekroppen/energikroppen, auran, meridianer och våra chakra.


Men hur fungerar det då?

Energihealing fungerar på så vis att den återställer och bevarar energifältets balans så att kroppen kan läka och vara frisk.

Hur gör vi då detta?

För att avlägsna instängda känslor och andra obalanser som faktiskt bara är olika former av energi så använder vi en annan typ av energi, en magnet. En magnet avger en ren energi och är ett kraftfullt verktyg vid energihealing, även dina händer kan fungera som magneter tack vare det elektromagnetiska fältet som du utstrålar.

Varje känsla, obalans eller feljustering består av en egen unik frekvens, när denna energi möter magnetens energi så upphäver de varandra, man raderar informationen av energin och frigör den. Detta fungerar på samma sätt som att man drar en magnet över magnetremsan på sitt bankkort, rekommenderas inte då all information på det går förlorad och du får skaffa ett nytt kort.

Hur frigör vi då dessa känslor och obalanser?

Från överläppen och hela vägen längs mitten av huvudet och ner över ryggraden går en meridian som kallas för den styrande meridianen. Denna meridian kopplar med alla våra övriga meridianer. Den kan liknas vid vårt fysiska nervsystem. Den styrande meridianen är vår perfekta "ingång" in till kroppen.

För att identifiera obalansen använder vi oss av muskeltestning eller pendel (man kan använda annat också), jag använder pendel. Inom EC och BC så kommunicerar vi med det undermedvetna, där all information om dig finns lagrad. För att kunna göra detta så ber jag om att få koppla upp mig på kundens undermedvetna genom intention och med en avsikt om att hjälpa kunden att frigöra obalanser.

När vi har identifierat obalansen så kan vi frigöra den genom att dra med magneten över den styrande meridianen för att på så sätt, som beskrivet ovan, radera informationen om den.

Då vi alla är sammankopplade energimässigt så kan jag som utövare frigöra dina obalanser genom att använda mig själv som substitut, därför så kan detta fungera även på distans.

Till vår hjälp har vi ett känslodiagram med 60 känslor samt en app med över 800 olika delar.

När vi har frigjort eller justerat/korrigerat de obalanser som orsakat dina symtom så kan kroppen få en chans att börja sin läkning.

Men man skall komma ihåg att detta är ingen sk Quick fix eller mirakelmetod som gör arbetet åt dig. Den ger dig och din kropp möjlighet att återfå balans i energifältet så du kan läka, men det kan även krävas att du tillför kroppen annat som t.ex en bra kost, eventuella kosttillskott, träning, självkärlek, andlig och mental träning m.m.


Vad upplever man under och efter en behandling och hur många behandlingar krävs?

Det finns bara ett svar på detta och det är att det är helt individuellt. Allt beror på vad det finns för obalanser, hur många det är och hur länge du haft dem. Så detta är en helt omöjlig fråga att svara på.


Är du nyfiken på att veta mer eller testa en behandling så är du välkommen att kontakta mig.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page